مجاهد قهرمان، احمد رئوف بشري‌دوست پس از بيش از 5سال اسارت در زندانهاي خميني دژخيم در جريان قتل عام زندانيان سياسي مجاهد در سال 1367 به شهادت رسيد.

jeudi 30 novembre 2017

Ahmad Raouf Bacharidoust Une âme volée dans le massacre de 1988

 Ahmad avait été assassinée comme plus de 30.000 prisonniers politiques en Iran sur ordre de Khomeiny lors du massacre de l’été 1988.

 Ahmad n’avait que 16 ans, en 1982,   quand il a été arrêté chez lui   dans un raid des gardiens de la révolution à Rachte une ville importante située sur les bords de la mer Caspienne.  Ce n’était pas la première fois. Déjà entre 1980 et 1981,  il avait été pris et torturé plusieurs fois pour avoir participé à des meetings des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI), l’opposition démocratique aux mollahs. 

mercredi 29 novembre 2017

نامه ای از گلرخ ایرایی؛ صدای قربانیان دهه ۶۰ باشیم

گلرخ ابراهیم ایرایی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین در واکنش به موفقیت مریم اکبری منفرد، هم بندی خود نامه ای نوشته است که به نقل از هرانا عینا در ادامه می آید:فشار بر بانیان و مسببین جنایت دهه ۶۰ با اعلام شکایت رسمی از جانب خانواده های جانباختگان راه آزادی و ثبت اسامی آن عزیزان در نهادها و سازمان های بین المللی.
این کار پیشتر توسط مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی و از خانواده جانباختگان قتل عام های دهه ۶۰ انجام شد. قسمتی از جامعه دهه۶۰ را به یاد می آورند و برخی آن را شنیده اند، اما مریم آن روزها را زندگی کرده است.

mardi 14 novembre 2017

Victim of Iran 1988 Massacre Calls for Independent Fact-Finding Mission


We have the right to know the truth and we will never give up that right, an interview with Massoumeh Raouf.

Massoumeh Raouf, a victim of the Iranian regime, is speaking out against the inhumane treatment of the mullahs. As a former political prisoner in Iran, Raouf lives in exile in Europe.
In a recent statement and interview, Raouf expressed her concerns about the regime and its treatment of her brother and family. Her 16-year-old brother spent five years in the Ayatollah’s prisons before being executed during the #1988massacre of political prisoners. In July 1988, the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) transported political prisoners to the hills around Urumiyeh Lake and executed them, before putting them in mass graves. Recently, she visited an exhibition in #Paris for the victims of the 1988 massacre.

jeudi 9 novembre 2017

احمد رئوف بشري دوست، گل پاكي از باغ برادر مسعود

از: محمد علي حقگو،  از زندانيان سياسي دهه 60

 با درود به روان پاك احمد  كه يادش جز به عزم جزم ما در پيمودن اين راه نمي افزايد. همه انها گلهاي پاكي از باغ برادر مسعود بودند كه عاري از هر عنصر استثماري همه چيز را براي خلق در زنجير و محبوبمان مي خواستند.