مجاهد قهرمان، احمد رئوف بشري‌دوست پس از بيش از 5سال اسارت در زندانهاي خميني دژخيم در جريان قتل عام زندانيان سياسي مجاهد در سال 1367 به شهادت رسيد.

samedi 1 septembre 2018

نمايشگاه يادبود شهيدان قتل عام 67


پاريس – شهرداري منطقة 2 – نمايشگاه يادبود شهيدان قتل عام 67 با حضور منتخبان مردم فرانسه شخصيتهاي سياسي و مدافعان حقوق بشر


فراخوان سخنرانان به تشکیل کمیتة تحقیق بین‌المللی
و محاكمه سران رژيم به خاطر نسل كشي و جنايت عليه بشريت
نمايشگاه يادبود قتل عام 30 هزار زنداني سياسي در سال 67  روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هشتم ونهم شهریور 1396 در شهرداري منطقه 2 پاريس،  برگزارشد. در این برنامه شماري از شهرداران فرانسوي، و شخصيتهاي سياسي و همچنين گروههايي از شهروندان فرانسوي از قسمتهاي مختلف اين  نمايشگاه بازديد و دفتر يادبود شهيدان قتل عام 67 را امضاء كردند.