مجاهد قهرمان، احمد رئوف بشري‌دوست پس از بيش از 5سال اسارت در زندانهاي خميني دژخيم در جريان قتل عام زندانيان سياسي مجاهد در سال 1367 به شهادت رسيد.

lundi 21 août 2017

فراخوان منتخبان فرانسوي به محاكمة سران رژيم ايرانتلويزيون اسكاي نيوز عربي:
نمايشگاه دربارة قتل عام 67 در شهرداري منطقة يك پاريس


يقام في بلدية باريس معرض يوثق حالات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني عام 1988 بحق أكثر من 30 ألف معارض. ويرى منظمو المعرض من المقاومة الإيرانية أنه مناسبة للتذكير بهذه المجزرة، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

در شهرداري  منطقة يك  پاريس نمايشگاهي برگزار شد كه اعدام سي هزار مخالف توسط رژيم ايران در سال 1988 را مستند كرد. سازماندهندگان اين نمايشگاه مي‌گويند، اين مناسبتي براي يادآوري آن قتل عام است و خواستار حسابرسي از مجريان آن هستند.


خانم عزه غریبه خبرنگار اسكای نیوز از پاریس: شكر، احمد و حسن و این   لیست طولانی است، سی هزار زندانی كه رژیم ایران آنها را در واقعه ای كه به قتل عام 1367 شناخته می شود  به قتل رساند. 
معصومه داستان تراژدی كه با آن مواجه بوده است را برای ما بازگو می كند، رژیم ایران او را زندانی می كند و برادر كوچكش احمد را بعد از یك محاكمه فرمایشی اعدام می كند و مادر بیمارش را بارها برای بازجویی برده اند.
معصومه رئوف: من در زندانهای رژیم ایران زندانی بوده ام، برادر كوچكم پنج سال زندانی بود و بعد از قتل عامی كه 30هزار نفر قربانی آن شدند؛ اعدام شد. بعد از 29سال كه از این قتل عام گذشته، هنوز پدرم در گورهای دسته جمعی دنبال محل دفن اوست.
خبرنگار: معصومه زندانبان و قاتل برادرش را شناخته و او را نشان می دهد.  او یكی از شخصیتهای ایرانی است كه در آن زمان عضو گروههای مرگ بود و هنوز نیز درسمت رهبری در ایران قرار دارد كه برجسته ترین شان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و وزیر فعلی دادگستری است كه حسن روحانی رئیس جمهور فعلی چند روز پیش او را تعیین كرده است.

منتخبان فرانسوي حمايت خود را از خواسته‌هاي اپوزيسيون ايران مبني بر محاكمة سران رژيم ايران و مسئولان اعدام مخالفان سياسي اعلام كردند. آنها بر ضرورت تلاش و تحرك فوري بين‌المللي بدين منظور تأكيد كردند.

ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقة يك پاريس به اسكاي نيوز، گفت: «بايد فوراً دربارة اين كشتار تحقيق كرد؛ به‌خصوص به اين دليل كه اين رژيم به اعدام مخالفان ادامه مي‌دهد».
اينها فقط قربانيان كشتارهاي رژيم ايران نيستند، بلكه سي هزار داستان خانواده‌هايي است كه فرزندانشان را از دست دادند و هنوز در آرزوي تحقق عدالت هستند. اپوزيسيون ايران بر اين عقيده است كه مجازات‌نشدن مسئولان (رژيم) ايران بدين معني است كه آنها به ارتكاب كشتار در داخل و خارج از ايران ادامه خواهند داد.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire