مجاهد قهرمان، احمد رئوف بشري‌دوست پس از بيش از 5سال اسارت در زندانهاي خميني دژخيم در جريان قتل عام زندانيان سياسي مجاهد در سال 1367 به شهادت رسيد.

lundi 31 décembre 2018

معرفي كتاب «شازده كوچولو در سرزمين ملاها» در سيماي آزادي


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire