مجاهد قهرمان، احمد رئوف بشري‌دوست پس از بيش از 5سال اسارت در زندانهاي خميني دژخيم در جريان قتل عام زندانيان سياسي مجاهد در سال 1367 به شهادت رسيد.

samedi 22 juillet 2017

بخوان بنام گل سرخ زندگينامه مجاهد شهيد احمد رئوف بشري دوست پخش  از تلويزيون سيماي آزادي به تاريخ 22 آبان 1389 Biographie d'Ahmad Raouf, résistant iranien exécuté lors du massacre de 1988 en Iran de 30.000 prisonniers politiques, et dffusée sur Sima-ye-Azadi, un chaine satellite d'opposition, le 13 novembre 2010

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire