مجاهد قهرمان، احمد رئوف بشري‌دوست پس از بيش از 5سال اسارت در زندانهاي خميني دژخيم در جريان قتل عام زندانيان سياسي مجاهد در سال 1367 به شهادت رسيد.

jeudi 29 novembre 2018

A little prince in the land of the Mullahs"The truth is on the march and nothing will stop it"


"When truth is buried underground, it grows, it chokes, it gathers sun an explosive force that on the day it burst out, its blows up everything with it"
                                                      
After the hijack of the Iranian revolution in 1979 by the Ayatollahs, more than 30,000 men and women of all ages and sectors of the Iranian society, united towards a single objective : the liberation of Iran from the clutches of mullahs' tyranny. They died during the 1988 massacres that followed the order of extermination of all political prisoners. The vast majority of them were under thirty; most had been in prison for years, many since they were thirteen or fourteen.
This book is dedicated to the countless fallen in the path for freedom in the resistance against tyranny.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire